vrtání a řezání do betonu

Zesilování konstrukcí

Materiály a lepidla pro zesilování konstrukcí a zpevňování zdiva

Jako základní materiál pro zesilování konstrukcí je použiván železobeton, tlačené zóny železobetonu, prostý beton a přírodní tvrdý kámen. K lepení těchto materiálů použiváme kvalitní lepidla jako epoxidová pryskyřice, polymercement a vinil urethan.

Příklady použití technologie zesilování konstrukcí

 • Dodatečné vlepování výztuže do opěrných stěn
 • Napojování stropních desek
 • Zajištění dodatečného přesahu výztuže
 • Spřažení železobetonových konstrukcí
 • Upevnění ocelových konstrukcí a profilů, přístřešků, zábradlí, konzol, fasád, dřevěných konstrukcí,protihlukových bariér i svodidel

Výhody technologie zesilování konstrukcí

 • zesilování konstrukcí je technologie přizpůsobitelná všem typům zdiva
 • Vysoká únosnost
 • Přesně dávkovatelné lepení
 • Optimální zpracovatelnost hmoty i při vysokých teplotách
 • Možnost lepení i v otvorech vrtaných diamantovými korunkami
 • technologie zesilování konstrukcí tvoří sladěný kompletní systém

aktualizace: 14. února 2013