vrtání a řezání do betonu

Provádíme vrtání studní a realizujeme vrtané studny na klíč

Realizace vrtáné studny

vrtání studní

Realizace vrtů pro vrtané studny je prováděna vrtnou soupravou. Podle geologických podmínek je používáno rotačně příklepové vrtání s průběžným pažením vrtu a vzduchovým výplachem s možností přidávání vody. Tato vrtná souprava je vhodná i do těžce dostupných prostor. Malá velikost a hmotnost dovoluje průjezd úzkými průjezdy. Vrtné práce je proto možné realizovat prakticky kdekoliv.

Úvodní část vrtu pro vrtanou studnu je vrtána za současného propažování nesoudržných vrstev ocelovými pracovními pažnicemi. Po propažení nesoudržných hornin je vrtáno dále bez pažení vrtu. Po vyvrtání vrtu je vrtná kolona vytěžena. Následuje zapouštění geotermální vertikální sondy spolu s injektážím potrubím, kterým je celý vrt následně tlakově zainjektování. Po zainjektování vrtu je vytěžena pažnicová kolona a následuje tlaková zkouška celého primárního okruhu.

Rozsah služeb při vrtání studny

rozsah služeb při vrtání studní

V rámci obvyklé ceny za vrtné práce poskytujeme
následující služby:

  • návštěva lokality
  • vypracování cenové na vrtanou studnu nabídky pro danou lokalitu
  • ohlášení vrtacích prací na příslušný obvodní báňský úřad
  • realizaci vrtacích prací včetně přepravních nákladů
  • vystrojení vrtů geotermální vertikální sondou
  • injektáž vrtů cemento-bentonitovou směsí
  • realizace terénní tlakové zkoušky kolektoru
  • vypracování stručné technické zprávy o realizaci vrtů
  • zpracování protokolů terénní tlakové zkoušky kolektoru
  • záruka na těsnost geotermální vertikální sondy 10let

Dále jsme schopni zajistit potřebný geologický posudek a projekt k hlubinným vrtům a projektovou dokumentaci. Více informací, jak probíhá realizace vrtané studny naleznete na www.vrtane-studny-broft.cz


aktualizace: 14. února 2013