vrtání a řezání do betonu

Diamantová technika profesionálů
ve vašich službách

Realizace vrtání a řezání do betonu, kamene a zdiva

Odvrtávání betonových fundamentů starého výtahu.

Odvrtávání betonových fundamentů starého výtahu

Toto vrtání bylo komplikované, jelikož pod námi bylo 7 pater výtahové šachty a požadavek investora byl neznehodnotit tyto prostory tekoucí vodou a pracovat na této podestě bez vibrací a zbytečného hluku.

Na této podestě se vrtalo celkem 24 vrtů o průměrech 52 až 202mm. Celá tato podesta se po odvrtání rozřezala na 16 betonových bloků o váze 50kg á/1ks. Celá zakázka byla realizována k plné spokojenosti investora.

likvidace výtahové šachty likvidace výtahové šachty

Odvrtávání prostupů v technickém náročném prostoru

Odvrtávání prostupů v náročném prostoru

Akce zahrnovala výřez dveřního otvoru a odvrtávání prostupů v technickém náročném prostoru. Toto jádrové vrtání v takto náročně technickém prostoru, bylo problematické v tom, že kolem nás vedlo vřídelní potrubí o teplotě 70 stupňě Celsia. Nic méně po odvrtání obvodu,jsme tento betonový blok o síle 350mm rozřezali a v tomto prostoru vznikl průjezd pro vysokozdvižné vozíky s bezpečnostní vodní zábranou.

Celkem bylo odvrtáno 11Ks vrtů o průměru 202mm.Poté se tento blok celý rozřezal stěnovou pilou na 6Ks, o váze 150Kg á/1Ks. Investor byl zcela spokojen.

Odvrtávání prostupů v náročném prostoru Odvrtávání prostupů v náročném prostoru Odvrtávání prostupů v náročném prostoru Odvrtávání prostupů v náročném prostoru Odvrtávání prostupů v náročném prostoru

Odvrty průměr 202mm, pro výřez dveřního otvoru v nosné zdi.

budování otvoru v nosné zdi

Odvrty o průměru 202 mm pro výřez dveřního otvoru a zřízení průchodu v nosné zdi. Po odvrtání nadpraží průchodu, byl celý tento blok rozřezán a odstraněn. V tomto prostoru byl zbudován průchod, o velikosti 3600/2300/500mm. Vrtání odvrtů bylo náročné pro velký počet železných prutů a výstuh tohoto nosného betonu.

Na této akci bylo odvrtáno celkem 16 vrtů o průměru 202mm a délce 500mm á/1Ks. Celá zakázka byla zrealizována k úplné spokojenosti investora.

budování otvoru v nosné zdi budování otvoru v nosné zdi budování otvoru v nosné zdi

Odvrty průměr 202mm, pro výřez dveřního otvoru.

Odvrtávání prostupů pro dveřní otvor

Akce byla prováděná v hotelu Richmond Karlovy Vary. Zadáním bylo provést odvrty a vyřezat dveřní otvor. Náročnost akce byla dána velkým počtem odvrtů těsně pod stropem, což kladlo vysokou náročnost na fyzické síly, které ubývaly každým odvrtem. Celou akci se podařilo zrelizovat za jeden den.

Na této akci bylo provedeno 19 vrtů o průměru 202mm,o síle betonu 500mm. Celková délka těchto vrtů byla tedy 9,5 m, v železobetonovém monolitu,železné výstuhy v betonu,(armatury),měly průměr 18mm. Celou akci jsme dokončili večer kolem osmé hodiny, ke spokojenosti naší i investora.

Odvrtávání prostupů pro dveřní otvor Odvrtávání prostupů pro dveřní otvor Odvrtávání prostupů pro dveřní otvor

Vrty o průměru 302mm, do opěrné zdi říčního toku pro drenážní potrubí

vrtání 302 mm do opěrné zdi řeky

Akce byla prováděna v objektu firmy Vlnap Nejdek. Obsahem akce bylo vyvrtání otvorů o průměru 302 mm do opěrné zdi říčního toku pro drenážní potrubí. Vrtatání v tomto průměru je vždy obtížné a vyžatuje nemalé praktické zkušenosti.

Zejména proto, že tyto odvrtávané opěrné zdi jsou povětšinou z velice kvalitního a tvrdého betonu. Délka této vrtané opěrné zdi byla 1,2m, což je v tomto průměru vrtání dosti náročné z hlediska vytěžení odvrtávaného materiálu a vyčištění probedených vrtů. V mnohých případech, je nutné ještě tyto velké průměry rozvrtat menšími průměry diamantových korunek pro snažší vytěžení betonového jádra.

Po celou dobu vrtání jsme vrty chladili vodou z říčního koryta. U těchto vrtů je vždy potřeba mít dostatek vody, aby bylo možné účinně ochlazovat diamantové korunky vrtacích nástrojů. Celou akci jsme realizovali ve vysoké kvalitě podle představ investora.

vrtání 302 mm do opěrné zdi řeky vrtání 302 mm do opěrné zdi řeky vrtání 302 mm do opěrné zdi řeky

Odvrty pro výřezy otvorů v nosné monolitické konstrukci

otvory v nosné monolitické konstrukci

Akce byla realizována v areálu lanové sedačkové dráhy na Klínovci. Bylo potřeba provést odvrty pro výřezy otvorů v nosné monolitické konstrukci. V tomto případě bylo vrtání opravdu hodně, jelikož jsme nemohli stěnovou pilou dořezávat železobetonový monolit až do konce,museli jsme tyto otvory po obvodu odvrtat, tyto vrtací práce používame nejen na této akci, ale prakticky všude tam, kde není dost manipulačního prostoru pro dořezy stěnovou pilou.

Řezali jsme vrata pro vjezd sněžné rolby 2900/2600/350mm. Vrtání i řezání v železobetonových monolitech je většinou méně náročné, než je třeba vrtání v nesoudržných stavebních materiálech, například vlhké zdivo, padající kameny ve zdech, sypké materiály, vzduchové mezery a další.

Velkou nevýhodou vrtání a řezání v monolitech, je velký počet železných výstuh (armatur), někdy i přes 18mm silné železné pruty se vrtají s velkými ztrátami na diamantových segmenetech vrtacích korunek.Toto řezání i vrtání bývá většinou díky těmto železům i finančně nákladnější. Celou akci jsme provedli k oboustranné spokojenosti nás i investora.

otvory v nosné monolitické konstrukci otvory v nosné monolitické konstrukci otvory v nosné monolitické konstrukci

Podvrtávání již nově zrekonstruovaného hotelu

vrtání pod rekonstruovaným hotelem

Akce byla realizována v objektu hotelu na Vřídelní kolonádě v Karlových Varech. Na této akci jsme podvrtávali již nově zrekonstruovaný hotel. Bylo potřeba zrcadlově změřit kóty středů jádrových vrtů, tak abychom v technické místnosti hotelu, kde jíž byly nainstalovány veškeré rozvody , právě některý z těchto rozvodů vody, topení, elektro a dalších nepřevrtali. Netrefit žádný z těchto rozvodů, bylo velmi obtížné, jelikož převýšení podlah v suterénu bylo velice nečitelné z obou úhlů pohledu.

Tento vrt měl být jeden ale na konec jsme museli odvrtat dva těsně vedle sebe. Důvodem bylo, že hned při prvním vrtu jsme provrtali kanalizační potrubí hotelu, viz foto. Naštěstí hotel ještě nebyl uveden do provozu.

Přestože máme tato rizika pojištěna, nabídli jsme opravu tohoto kanalizačního potrubí v naší režii. Za tři hodiny bylo vše opraveno a do vrtů byly vloženy nové rozvody pro tepelná čerpadla. Vše proběhlo k plné spokojenosti investora.

vrtání pod rekonstruovaným hotelem vrtání pod rekonstruovaným hotelem vrtání pod rekonstruovaným hotelem vrtání pod rekonstruovaným hotelem vrtání pod rekonstruovaným hotelem vrtání pod rekonstruovaným hotelem
aktualizace: 14. února 2014