vrtání a řezání do betonu

Informace o firmě

Zaměření firmy

Jsme firma specializovaná na řezání a vrtání betonů i železobetonů za použití diamantových nástrojů.

Pomůžeme Vám navrhnout řešení Vašich problémů, spojených s dělením či vrtáním betonu. Vybereme pro Vás nejefektivnější technologii. Proto používáme nejmodernějších technologii firmy HILTI, abychom dokázali vyhovět náročným požadavkům investorů.

Výhodou takto dělených a vrtaných materiálů je přesnost, bezprašnost, žádné vibrace, rychlost a především spolehlivost.

Řešíme i extrémně složité vrty - s čím se dokážeme při vrtání vypořádat

jádrové vrtání ve stísněných prostorech

Určitě ze všeho vrtání je nejzajímavější hlubinné vrtání s průběžným pažením vrtu v nesoudržných stavebních a přírodních materiálech, jako jsou oblé kameny, rozpadlé zdivo, změna materiálu během vrtných prací, problematika vzduchových mezer ve vrtaném materiálu, chlazení vrtu, únik vody do vzduchových mezer vrtu a tím pádem změna celé taktiky postupu vrtání se zaměřením na externí, nebo jiné doplňující chlazení vrtu. Dokážeme provádět tuto specializovanou stavební činnost, pokud je to zapotřebí, i v prostorech, které vyžadují neustálou čistotu.

Při prováděných rekonstrukcích zajistit maximální možnou ochranu proti znehodnocení prostor, ve kterých provádíme naší jádrové vrtání. Ale i v případě vzniku škody se není třeba obávat, jelikož naše firma má tato rizika pojištěna. Náš zatím nejdelší vrt měřil 5,7 metru, kdy velice složité bylo vypořádat se právě s průběžným pažením vrtu. Podvrtával se tehdy velmi starý a určitým způsobem i historický objekt, kde již po prvním metru jádrové vrtání o délce 5,7 m bylo zřejmé, že tento vrtaný prostup bude zatím ten nejsložitější. Jakmile se začaly uvolňovat volně naházené kameny ve zdi začal problém, protože po dosažení zhruba 2,5 metru vrtu, tj.zhruba v půlce nám zapadala vrtací korunka o průměru 160mm valouny, který každý sám o sobě vážil kolem pěti kil a v žádném případě se nedaly skrze vrtaný prostup vytěžit. V tuto chvíli byly vrtné práce zastaveny, jelikož bylo již pozdě večer a měli jsme toho plné zuby. Mimochodem bylo to poprvé,co jsme vrtali 2,5 metru celý jeden den.

Při normální situaci, se takovýto prostup dá vyvrtat za pár hodin. Následující den jsme tedy měli před sebou ještě více než polovinu vrtacích prací. Jelikož jsme měli zapadanou vrtací korunku valouny, nezbývalo nám nic jiného než ručně za pomocí železného oštěpu rozbít a vytěžit valouny zapadané za vrtací korunku a poté korunku vytáhnout. To se nakonec za velkého úsilí podařilo. Vrtali jsme do kopce pod úhlem 12 stupňů. Již jsme si ale dali pozor na tyto volné valouny,které jsme si průběžně a teleskopicky pažily. Večer jsme byli hotovy a celý tento teleskopicky situovaný prostup se povedl tak jak si investor přál. Tento vyvrtaný otvor dodnes slouží jako odvětrání sklepních prostor proti vzdušné a zemní vlhkosti na bázi komínového efektu a vyrovnání tlaku v těchto prostorech.

Vrtání proti horké vřídelní vodě

jádrové vrtání proti horké vřídelní vodě

Dalším velmi zajímavým jádrovým vrtáním bylo, vrtání proti 70ºC horké vřídelní vodě, vrtem dlouhým 3 metry. Vyosení dráhy vrtu bylo v tomto případě velmi důležité dobře zvážit a propočítat možné varianty postupu vrtání. Jelikož se přímo proti vodě vrtá velice těžko, museli jsme zvolit počáteční průměr vrtu větší než bylo požadováno, nicméně se toto ukázalo jako velmi potřebné a důležité.

Zhruba po jednom metru vrtu v průměru 200mm se proti nám začala valit horká voda a úplně nás vytlačila z vrtu. Zvolili jsme poté požadovaný průměr 150mm a naklonili jsme úhel vrtání v tomto již vyvrtaném prostupu o 5 stupňů výš. To znamená, že jsme si tlak a proud horké vřídelní vody nechali podtékat pod vrtací korunkou menšího průměru a tím jsme zamezili protitlaku a tím pádem přehřívání vrtací korunky. Trefili jsme se přesně do středu požadovaného otvoru směrem z druhé strany pohledu.Do nynější doby, tento 3metrový vrt přes železobetonový monolit, slouží jako havarijní přepad přetlakové horké vřídelní vody.
aktualizace: 29. května 2013