vrtání a řezání do betonu

Chemické kotvení

Charakteristika technologie - chemické kotvení

chemické kotvení

Technologie chemické kotvení je používána především pro kotvení do betonu, železobetonu, zdiva, děrovaného zdiva a kameniva. Chemické kotvení používáme všude tam, kde jsou nároky na vysokou únosnost v železobetonu s trhlinami od tahu nebo ohybu.

Chemické kotvení zajišťuje vysoké hodnoty únosnosti ve všech jmenovaných materiálech, chemické kotvení je používáno jako nejúnosnější kotvení ve zdivu. Využívá se také jako kotvení bez pnutí a bez styrolu.

Možnosti aplikace technologie - chemické kotvení

Technologie chemické kotvení je především používána ke vlepování výztuží a kotevních šroubů. Mohou být používány i velké průměry. Technologie je vhodná i pro hladké otvory vrtané diamantem. Je dosahována optimální doba tuhnutí a tvrdnutí i při vyšších teplotách. Technologii chemické kotvení je možné aplikovat při teplotách od -5°C. Kotvy mohou být vlepovány i do vlhkého betonu.

Příklady použití chemického kotvení materiálů

princip kotvy pro chemické kotvení princip kotvy pro chemické kotvení chemické kotvení konstrukcí chemické kotvení v dutých materiálech
aktualizace: 14. února 2013